Tor Magne

Tor Magne har vært ansatt i Byggmann Nord siden 2013.

Tømrer